Lansarea sistemului SIBIMOL

 

La 2 septembrie 2008 Biblioteca Naţională lansează sistemul SIBIMOL

 

 

 

SIBIMOL semnifică Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din MOLdova. Autorul concepţiei şi director de proiect este Alexei Rău, director general al Bibliotecii Naţionale. Contribuţie la realizare - Andrei Suşcov, Alla Panici, Liviu Rău, Valentina Chitoroagă, director general CNC

 

 

 

SIBIMOL este unul din cele mai importante proiecte strategice în biblioteconomia şi în cultura Moldovei în general. Implementarea lui va produce o schimbare radicală în ceea ce priveşte accesul populaţiei la cunoştinţe şi la informaţie, şi va marca începutul unei perioade calitativ noi, cu totul deosebite în dezvoltarea sistemului de biblioteci şi al democraţiei, culturii şi civilizaţiei comunitare în republica noastră.

 

 


SIBIMOL va integra bibliotecile informatizate din Moldova într-o reţea naţională prin intermediul Internet-ului. Partea principală, integratoare a sistemului o constituie Catalogul Naţional Colectiv Partajat, în care vor fi reflectate colecţiile şi bazele de date ale tuturor bibliotecilor din Moldova şi care va fi accesibil în orice localitate: în biblioteci şi la domiciliu. Orice locuitor din orice oraş ori sat va putea căuta prin Internet publicaţiile de care are nevoie şi le va putea comanda de la distanţă, prin modulul automatizat de împrumut interbibliotecar. Iar la etapa a doua de realizare a proiectului cititorul va putea comanda în biblioteca din localitate ori la calculatorul de la domiciliu, texte depline (full-text) ale articolelor, capitolelor sau paginilor din cărţi, imagini plastice, foto, înregistrări sonore etc., după alegerea lor din Biblioteca Virtuală a Moldovei, care va fi una din părţile componente ale sistemului.

 

SIBIMOL va asigura, prin portalul său, accesul beneficiarilor din Moldova la cataloagele colective, la bazele de date şi la resursele electronice ale ţărilor lumii, precum şi accesul tuturor ţărilor lumii la Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP) şi la resursele electronice ale bibliotecilor din Republica Moldova, contribuind astfel la crearea unei imagini noi a republicii noastre şi constituind un factor esenţial în progresul tehnic, ştiinţific şi socio-cultural al acesteia.

Beneficiarii SIBIMOLului vor fi cei peste 1 mln. 800 mii cititori ai bibliotecilor din Republica Moldova, numărul lor urmând să se extindă pe contul utilizatorilor de la domiciliu şi de la locurile de muncă.

 

SIBIMOL prezintă, sub aspectele conceptual şi tehnologic, un şir de idei şi elemente noi pe plan internaţional (cum ar fi catalogarea web, caracterul organic, metabolic al sistemului integrat ş.a.), fapt care situează Republica Moldova şi Biblioteca ei Naţională printre liderii mondiali la acest capitol.

Costul primei etape a proiectului SIBIMOL a fost evaluat la suma de 314.000 de dolari americani. Fundaţia SOROS Moldova a oferit un grant de 142 mii dolari americani. Ministerul Culturii şi Turismului, celelalte ministere şi departamente care au în subordine biblioteci, autorităţile publice locale, Biblioteca Naţională au cofinanţat, parţial şi în mod eşalonat, pregătirea bazei tehnice, lucrările de informatizare în bibliotecile implicate în sistem în vederea compatibilizării lor.

 

Softul SIBIMOL a fost elaborat de SA Imesoft ROmania

Sistemul va fi pus în funcţiune de pe data de 2 septembrie 2008.

 

Cu titlu de premieră mondială SIBIMOL propune şi realizează :

 

  • Catalogare web.
  • Un sistem informaţional integrat constituit în mod organic, autogen şi autogestionar, cu capacităţi de autogenie şi autognoză..
  • CNCP va fi un catalog autogenerator şi metabolic care va funcţiona ca un fel de perpetuum mobile informaţional-bibliografic: orice catalogator care va utiliza SIBIMOLul, va primi în mod automat ceea ce îi lipseşte în propria-i bază de date (catalog), iar sistemul, la rându-i, va prelua în mod automat de la fiecare catalogator informaţia necesară pentru catalogul colectiv.
  • Orice biblioteca din teritoriu, inclusiv cele rurale va putea să se integreze în procesul tehnologic al CNCP, participând astfel cu ediţiile unicat din colecţiile sale la nivelurile informaţionale naţional şi internaţional.

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.