SIBIMOL pe parcursul a. 2017

 

Anul 2017 în SIBIMOL s-a marcat prin aderarea Bibliotecii Institutului Național al Justiției la comunitatea bibliotecilor publice, care include actualmente 31 de biblioteci publice din țară, conform contractelor încheiate (raioanele Basarabeasca, Sângerei și Ștefan-Vodă n-au reușit până în prezent să-și onoreze obligațiunile contractuale).

La finele a. 2017 baza de date SIBIMOL conținea 557336 înregistrări bibliografice și 475319 înregistrări de autoritate. În 2017 au fost integrate în sistem, adică retroconvertite 174015 resurse bibliografice, ce reprezintă o creștere cu 52488 resurse  în raport cu a. 2015, iar catalogării partajate au fost supuse 26714 resurse bibliografice, mai mult cu 12636 resurse, decât in anul 2015.

Foarte îmbucurător este faptul că raioanele Fălești și Briceni au reușit să-și mobilizeze creatorii de metadate în așa mod, încât s-a produs o migrare a acestor raioane de pe locurile 8 și 7 la capitolul integrare pe locurile 3 și 4, astfel reușindu-se o contribuție substanțială la promovarea resurselor din colecțiile sale și la creșterea numărului utilizatorilor, care pot beneficia de informații cu mai multă eficacitate.

În a. 2017 Catalogul SIBIMOL a fost consultat de 67552 utilizatori virtuali pe parsursul a 79443 sesiuni, prin 168396 afișări de pagină.

Lider în procesul de creare a metadatelor este raionul Taraclia cu 3787 înregistrări bibliografice, urmat de raioanele Briceni, cu 3045 și Anenii Noi, cu 2258 înregistrări bibliografice. Rezultae bune în crearea metadatelor au și raioanele Strășeni, Florești, Rezina, Glodeni, Ocnița și Șoldănești, ce se evidențiează elocvent în DES:

Citeşte mai mult...

Catalogul SIBIMOL OPAC în Google Analytics

Catalogul SIBIMOL OPAC în Google Analytics în perioada 1 ianuarie - 8 noiembrie 2017:

Sesiuni
69.345

Utilizatori
59.148

Afișări de pagină
145.362

Sesiuni pe criterii demografice:

Moldova 35.616 ------51,36 %
Romania 14.304 -----20,63 %
Russia 6.941-----10,01 %
Ukraine 3.571 ----- 5,15 %
Belarus 947 ----- 1,37 %
Germany 689 ----- 0,99 %
Bulgaria 628 ----- 0,91 %
United States 625 ------ 0,90 %
Italy 540------- 0,78 %
Kazakhstan 464 ------ 0,67 %

Fotografia postată de Alla Panici.

SIBIMOL în 9 luni ale a. 2017

                 Activitatea bibliotecilor integrate în Sistem modifică baza de date SIBIMOL în ascensiune perpetuă. Către finele trimestrului III al a. 2017 în SIBIMOL au fost integrate 165135 resurse bibliografice, adică cu 4935 resurse mai multe decât în trimestrul precedent, iar catalogării partajate au fost supuse 25411 resurse, ce constituie o creștere a N de resurse adăugate de biblioteci cu 1642 entități în raport cu trimestrul II. Lideri la capitolul catalogării partajate sunt raioanele: Taraclia - cu 3645 resurse catalogate; Briceni - cu 2898 resurse, Strășeni - cu 2354 resurse și Anenii-Noi - cu 2243 resurse. Rezultatele activității pot fi studiate după graficul DES, publicat în interiorul știrii:

Citeşte mai mult...

SIBIMOL în semestrul I /trimestrul II, 2017

 

Semestrul II al a. 2017 este marcat de integrarea unui nou partener în SIBIMOL - Biblioteca Institutului Național de Juridică (BINJ), care vine cu rezultate prodigioase în activitate - de la instruire - pânâ la integrarea primelor sale resurse în structurile SIBIMOL. Astfel comunitatea SIBIMOL s-a extins până la 34 membri, 3 parteneri deținând doar contracte de integrare, fără a respecta condițiile contractuale: bibliotecile din raioanele Basarabeasca, Sângerei și Ștefan-Vodă.
Dianmica Evoluției Sistemului reprezintă rezultatele activității de integrare a resurselor bibliografice din colecțiile bibliotecilor-partenere:
Resurse integrate în total - 160200 (inclusiv trimestrul II - 6960)
Resurse create sau integrate prin intermediul catalogării partajate: 23769 (inclusiv trim. II -1808)
Diagrama ulterioară scoate în evidență detaliile activității fiecărui partener:

 

SIBIMOL în I trimestru al a. 2017

     În primul trimestru al a. 2017 numărul resurselor integrate în SIBIMOL s-a mărit cu 6774, iar numărul resurselor adăugate prin catalogarea partajată este de 1676 înregistrări, astfel încăt cifra totală pentru resursele integrate este de 153240, pentru resurse create - 21958. Contribuția fiecărei biblioteci-participante se conturează în detaliu în tabelul din pagina următoare:

Citeşte mai mult...

Dinamica Evoluției SIBIMOL în 2016

Integrareai bibliotecilor publice în SIBIMOL

           Anul 2016 s-a dovedit a fi unul prodigios pentru majoritatea bibliotecilor din Sistem sub aspectul integrării informaționale. Tot mai multe instituții bibliotecare recurg la catalogarea partajată, astfel încât numărul resurselor bibliografice, create de bibliotecile publice din teritoriu cu ajutorul  instrumentelor de catalogare web a ajuns la 20285 (în 2016 au fost adăugate 6207 resurse), iar numărul resurselor bibliografice din colecțiile bibliotecilor participante, supuse conversiei retrospective a atins cifra de 146466 (în 2016 au fost integrate 24939 resurse).
           La 31.12.2016, per ansamblu (inclusiv resurse BNRM), baza de date SIBIMOL conținea cca 540 mii înregistrări bibliografice și cca 137 mii înregistrări de autoritate.

Citeşte mai mult...

Activitatea bibliotecilor integrate in Sistem, trimestrul III, 2016

       Publicăm cu întârziere (din motive tehnice) rezultatele activității bibliotecilor publice în trimestrul III, 2016. Este îmbucurător faptul că tot mai multe biblioteci se implică în procesul de creare a metadatrelor bibliografice și de autoritate pentru resursele bibliografice din colecțiile proprii, care nu se regăsesc în baza de date SIBIMOL și care nu constituie obiectul exemplarului legal al Republicii Moldova, metadatele pentru care sunt create de BNRM, prerogativă exclusivă a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în calitatea sa de Agenție Bibliografică SIBIMOL:

Citeşte mai mult...

Rezultatele activității bibliotecilor în I semestru al a. 2016

LOGO LIVIU SIBIMOL

Primul semestru al a. 2016 se evidențiează prin sporirea activităților de catalogare partajată. Din cele 30 biblioteci, integrate în Sistem, numai bibliotecile din Râșcani și Dubăsari n-au început catalogarea partajată, lideri la acest capitol desemnându-se bibliotecarii din raioanele Briceni (1982 înregistrări bibliografice); Florești (1800 înregistrări bibliografice); Anenii-Noi (1694 înregistrări bibliografice); Taraclia (1662); Strășeni (1559 înregistrări bibliografice); Ocnița (1060 înregistrări bibliografice).

Înregistrările bibliofâgrafice, create prin utilizarea instrumentelor de catalogare partajată sunt evidențiate în graficul de mai jos cu nuanță verde:I trimestru 2016 : rezultatele activității în SIBIMOL

         Începutul anului 2016 este foarte promițător. Activitatea de integrare a multor biblioteci publice raionale, municipale și orășenești în I trimestru al a. 2016 (Anenii-Noi, Briceni, Strășeni, Florești, Șoldănești etc) se dovedește a fi destul de prodigioasă, mai ales în contextul viitoarei atestări a bibliotecarilor, deoarece procesele integraționale oferă o posibilitate în plus de aliniere la tehnologiile actuale avansate din domeniul catalogării informatizate și de racordare la standardele de cea mai inaltă calitate de integrare a bibliotecilor în era societății informaționale și a cunoașterii. Prin activitățile de integrare și catalogare partajată, prin activitățile de oferire a informației utilizatorilor tuturor bibliotecilor din Sistem, precum și utilizatorilor altor biblioteci, bibliotecarii din bibliotecile participante la SIBIMOL pot dovedi o dată în plus că au însușit cele mai performante metode de prestare a informației, de catalogare web și catalogare partajată on-line - posibilități pe care nu le au foarte multe biblioteci din Republică.

Per ansamblu, au fost integrate 127.736 resurse bibliografice din colecțiile bibliotecilor-participante la Sistem, iar catalogării partajate au fost supuse 15.985 resurse.

SIBIMOL la finele anului 2015

Finele anului 2015 și începutul anului 2016 se remarcă în SIBIMOL  prin intensificarea activităților de catalogare partajată. Spre deosebire de a. 2014, când  acest procedeu de catalogare era utilizat doar de câteva biblioteci raionale, în 2015, din 32 biblioteci raionale integrate în SIBIMOL - 26 utilizează cu succes instrumentele catalogării partajate, contribuind astfel la crearea catalogului colectiv partajat virtual  al bibliotecilor integrate in Sistem, destinat utilizatorilor cu exigențe sofisticate.  Pe primele 6 locuri la capitolul catalogării web se află bibliotecile raionale din Florești (1551 resurse bibliografice create), Strășeni (1353 resurse bibliografice create), Briceni  (1315 resurse bibliografice create), Anenii Noi (1201 resurse bibliografice create), Taraclia (1165 resurse bibliografice create), Rezina (1142 resurse bibliografice create).

În total au fost integrate în Sistem 121.527 resurse bibliografice, din care - 14.078 resurse bibliografice au fost create cu utilizarea instrumentelor de catalogare partajată. Felicitări tuturor colegilor pentru performanțele atinse și abilitățile profesionale, obținute pe parcursul anilor de activitate în SIBIMOL!

Vedeți în interior rezultatele integrării resurselor bibliografice din colecțiile bibliotecilor participante la Sistem:

Citeşte mai mult...

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.