Drepturile și obligațiile unui membru.

Bibliotecă sau instituţia participantă deleagă specialişti (bibliografi, catalogatori) pentru crearea înregistrărilor bibliografice şi de autoritate în Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP) sau preluarea înregistrărilor bibliografice şi de autoritate din CNCP.

Toate cheltuielile, ce ţin de participarea specialiştilor bibliotecii sau instituţiei în activităţile SIBIMOL, le va suporta biblioteca/instituţia participantă, care asigură salarizarea conform statului ei de funcţii, a specialiştilor, delegaţi că activeze în SIBIMOL sau însărcinaţi cu lucrări legate de SIBIMOL fără detaşarea de la locurile lor de muncă.

Biblioteca partener de tip reţea (biblioteca centrală)/instituţia asigură pentru fiecare filială software, hardware necesar, viteză Internet, compatibile cu parametrii tehnici ai sistemului.

După crearea unui cont de acces în SIBIMOL, biblioteca/instituţia obţine permisiunea de catalogare online în CNCP sau de preluare online a datelor de catalogare din CNCP. În calitate de participant la Sistem biblioteca/instituţia membru este obligată să creeze toate notiţele noi în BD centrală, utilizând modulul web-catalogare.

Biblioteca/instituţia participantă este responasabilă de calitatea înregistrărilor bibliografice şi de autoritate; de prestarea oportună a înregistrărilor create în CNCP.

Bibliotecii/instituţiei participante i se oferă prin intermediul contului un nivel de acces individual, în corespundere cu funcţiile şi statutul bibliotecii.

Biblioteca/instituţia participă la crearea notiţelor de autoritate: vedete de subiect şi autori persoane-fizice, în dependenţă de teritoriul de activitate al bibliotecii.

Fiecare Bibliotecă/instituţie-participantă desemnează o persoană special şcolarizată, responsabilă de funcţionarea în regim SIBIMOL a bibliotecii respective. Aceasta monitorizează catalogarea în SIBIMOL, problemele tehnice şi de altă natură şi le comunică Centrului SIBIMOL.

Fiecare bibliotecă/instituţie poate participa la Sistemul centralizat SIBIMOL al împrumutului interbibliotecar, în ordinea prevăzută de Modulul ÎIB al sistemului şi de instrucţiunea specială. Biblioteca/instituţia împrumutătoare poartă răspundere pentru asigurarea integrităţii şi returnarea la timp a documentelor împrumutate.

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.