SIBIMOL în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014

Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 46-52 din 1 aprilie publică în art. № 212 Hotărârea № 179 din 23.03.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014. În compartimentul X Cultură al Planului... acţiunea № 520 „Modernizarea şi diversificarea ofertei de servicii a instituţiilor culturale, dezvoltarea unicităţii culturale locale prin modernizarea activităţii caselor de cultură, echiparea şi internetizarea bibliotecilor” include în calitate de activitate prioritară „Integrarea bibliotecilor din republică în sistemul SIBIMOL”

Testarea versiunii 3.1.2 SIBIMOL (Varianta 2)

Testarea versiunii 3.1.2 (Varianta 2) de conversie a datelor din TinLIB in TinREAD – legaturi volume, inventare, autorităţi.

Şedinţa CCB SIBIMOL

Şedinţa N3 CCB SIBIMOL – prestarea Ofertei speciale a SRL IME România bibliotecilor-participante la SIBIMOL.

Dispoziţie Guvern

Emisă Dispoziţia de Guvern, semnată de viceprim-ministrul Ion Negrei, prin care se solicită ministerelor de resort, altor autorităţi administrative locale şi centrale alocarea mijloacelor financiare necesare pentru asigurarea asistenţei tehnice de întreţinere a soft-urilor în bibliotecile din subordine, conexiunii la Internet, echipamentului necesar initegrării în SIBIMOL.

Citeşte mai mult...

Şedinţa ordinară a CC SIBIMOL

Şedinţa ordinară a CC SIBIMOL, 25 mai 2010 în vederea creării Grupului pentru elaborarea Proiectului de urgentare a integrării în SIBIMOL.

Testarea versiunii 3.1.2 SIBIMOL

Testarea versiunii 3.1.2 SIBIMOL: verificarea mecanismului de cumulare al înregistrărilor bibliografice şi de autoritate. Testarea minuţioasă a ver siunii în aspectul creării înregistrărilor de autoritate în conformitate cu modelele rameau.bnf.fr; authorities.loc.gov. (Library of Congress Authorities)

Elaborarea Scrisorii şi Proiectului Ordonanţei, adresate Guvernului RM

Elaborarea Scrisorii şi Proiectului Ordonanţei, adresate Guvernului RM pentru urgentarea procesului de integrare a bibliotecilor RM în SIBIMOL şi implicarea Ministerelor şi Organelor de resort în acest proces.

Aprobarea Programului de activitate a CC SIBIMOL 2010

Şedinţa CC SIBIMOL cu Ordinea de zi: Aprobarea Programului de activitate al CC SIBIMOL pe a. 2010; Evaluarea procesului de integrare în SIBIMOL a CNC; Analizarea posibilităţilor de integrare ale bibliotecilor-participante în Sistem, identificarea soluţiilor pentru realizarea eficientă a procesului de integrare în SIBIMOL.

Testarea versiunilor soft-urilor TinREAD și SIBIMOL

Testarea versiunilor soft-urilor TinREAD, SIBIMOL: 3.0.0; 3.0.1; 3.0.2, 3.1.0. Elucidarea deficienţelor de program, elaborarea propunerilor de îmbunătăţire ale soft-urilor.

Stabilirea obiectivelor, condiţiilor şi cerinţelor de integrare a Camerei Naţionale a Cărţii RM în SIBIMOL

Stabilirea obiectivelor, condiţiilor şi cerinţelor de integrare a Camerei Naţionale a Cărţii RM în SIBIMOL

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.