Lansarea sistemului SIBIMOL

La 2 septembrie 2008 Biblioteca Naţională lansează sistemul  SIBIMOL

 


SIBIMOL semnifică Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din MOLdova. Autorul concepţiei şi director de proiect este Alexei Rău, director general al Bibliotecii Naţionale. Contribuţie la realizare - Andrei Suşcov, Alla Panici, Liviu Rău, Valentina Chitoroagă, director general CNC

 SIBIMOL este unul din cele mai importante proiecte strategice în biblioteconomia şi în cultura Moldovei în general. Implementarea lui va produce o schimbare radicală în ceea ce priveşte accesul populaţiei la cunoştinţe şi la informaţie, şi va marca începutul unei perioade calitativ noi, cu totul deosebite în dezvoltarea sistemului de biblioteci şi al democraţiei, culturii şi civilizaţiei comunitare în republica noastră.

Citeşte mai mult...

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.