SIBIMOL

SIBIMOL asigură, prin portalul său, accesul beneficiarilor din Moldova la cataloagele colective, la bazele de date, la resursele electronice ale ţărilor lumii, precum şi accesul tuturor ţărilor lumii la Catalogul Naţional Colectiv Partajat (CNCP), la resursele electronice ale bibliotecilor din Republica Moldova, contribuind astfel la crearea unei imagini noi a republicii noastre şi constituind un factor esenţial în progresul tehnic, ştiinţific şi socio-cultural al acesteia.
SIBIMOL integrează bibliotecile informatizate din Moldova într-o reţea naţională prin intermediul Internet-ului. Partea principală, integratoare a sistemului o constituie Catalogul Naţional Colectiv Partajat, în care sunt reflectate colecţiile şi bazele de date ale tuturor bibliotecilor din Moldova, accesibil în orice localitate: în biblioteci şi la domiciliu. Orice locuitor din orice oraş ori sat va putea căuta prin Internet publicaţiile de care are nevoie şi le va putea comanda de la distanţă, prin modulul automatizat de împrumut interbibliotecar. Iar la etapa a doua de realizare a proiectului cititorul va putea comanda în biblioteca din localitatea sa ori la calculatorul de la domiciliu, texte depline (full-text) ale articolelor, capitolelor sau paginilor din cărţi, imagini plastice, foto, înregistrări sonore etc., după alegerea lor din Biblioteca Virtuală a Moldovei, care va fi una din părţile componente ale sistemului.

Lansarea sistemului SIBIMOL

La 2 septembrie 2008 Biblioteca Naţională lansează sistemul  SIBIMOL

 


SIBIMOL semnifică Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din MOLdova. Autorul concepţiei şi director de proiect este Alexei Rău, director general al Bibliotecii Naţionale. Contribuţie la realizare - Andrei Suşcov, Alla Panici, Liviu Rău, Valentina Chitoroagă, director general CNC

 SIBIMOL este unul din cele mai importante proiecte strategice în biblioteconomia şi în cultura Moldovei în general. Implementarea lui va produce o schimbare radicală în ceea ce priveşte accesul populaţiei la cunoştinţe şi la informaţie, şi va marca începutul unei perioade calitativ noi, cu totul deosebite în dezvoltarea sistemului de biblioteci şi al democraţiei, culturii şi civilizaţiei comunitare în republica noastră.

Citește mai mult...

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.