SIBIMOL în semestrul I /trimestrul II, 2017

 

Semestrul II al a. 2017 este marcat de integrarea unui nou partener în SIBIMOL - Biblioteca Institutului Național de Juridică (BINJ), care vine cu rezultate prodigioase în activitate - de la instruire - pânâ la integrarea primelor sale resurse în structurile SIBIMOL. Astfel comunitatea SIBIMOL s-a extins până la 34 membri, 3 parteneri deținând doar contracte de integrare, fără a respecta condițiile contractuale: bibliotecile din raioanele Basarabeasca, Sângerei și Ștefan-Vodă.
Dianmica Evoluției Sistemului reprezintă rezultatele activității de integrare a resurselor bibliografice din colecțiile bibliotecilor-partenere:
Resurse integrate în total - 160200 (inclusiv trimestrul II - 6960)
Resurse create sau integrate prin intermediul catalogării partajate: 23769 (inclusiv trim. II -1808)
Diagrama ulterioară scoate în evidență detaliile activității fiecărui partener:

 

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.