Our partners

Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM - www.amlib.asm.md

Biblioteca Ştiinţifică a Universitatii de Stat "A.Russo" din Balţi - www.usb.md/ro

Biblioteca Universităţii de medicină şi Farmacie „N. Testimiţeanu” - www.usmf.md

Biblioteca Universitatii Pedagogice de Stat "Ion Creanga" - www.iatp.md/bibl_upsc

Biblioteca Republicană de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică - www.iatp.md/BRIT

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare - www.agepi.md

Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova - www.lib.ase.md

Biblioteca Centrală a Univesităţii de Stat din Moldova - www.usm.md/bcu/istorie.php

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare - moldova.cc/brsa

Biblioteca ULIM - library.ulim.md

Biblioteca Universităţii Tehnice din Moldova - www.library.utm.md

Biblioteca Municipală (Chişinău) “B.P. Hasdeu” - www.hasdeu.md

Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă” - www.bncreanga.md/

Biblioteca Municipală Orhei

Copyright © 2012 BNRM. All rights reserved.